Pravidla a KODEX klubu

Pravidla pro všechny členy klubu FATR Dubňany. Pravidla pro všechny fanoušky a rodiče našich nejmenších nadějí. Prosíme řiďte se nimi a nedávejte krátkodobé cíle s vidinou okamžitého výsledku před cíle dlouhodobé, které formují hráčskou i lidskou osobnost. Děkujeme.

Pro hráče:

1) Hraj pro radost!

2) Neustále na sobě pracuj, zlepšuj své slabiny a zdokonaluj to co už umíš!

3) Buď týmový hráč. Florbal je týmový sport a každý hráč je v týmu důležitý! Najdi si v týmu kamarády a pěstuj kamarádské vztahy. Měj radost z úspěchu svých spoluhráčů.

4) Nauč se týmové spolupráci, sportovnímu chování a disciplíně – Tým je VŽDY na prvním místě před jednotlivcem!

5) Buď vždy v čas na tréninku nebo zápasu. Pokud nemůžeš dorazit, omluv se svému trenérovi

6) Nauč se florbalová pravidla. Hraj dle pravidel florbalu a respektuj principy fair-play.

7) RESPEKTUJ svého trenéra, spoluhráče, protihráče a rozhodčí. Nikdy nediskutuj s rozhodčími.

8) Chovej se dle pravidel slušného chování. Svým chováním reprezentuješ klub ať už jsi kdekoliv.

Pro rodiče:

1) Respektuj své dítě. Netlač ho právě do florbalu nebo jiného sportu, ať si sám vybere, který sport ho bude bavit a naplňovat, potom ho podporuj. Děti sportují pro radost.

2) Podporuj své dítě, aby hrálo dle pravidel florbalu. Děti se nejlépe učí z příkladu.

3) Neuváděj své dítě do rozpaků tím, že křičíš na něj, trenéry nebo rozhodčí. Všem pomůže pokud se budeš snažit ukázat pozitivní přístup ke hře a všem učastníkům.

4) Netlač na soutěžení a výsledky v mladších věkových kategoriích. Snaž se ať si dítě projde přirozeným vývojem a bude postupně zlepšovat své dovednosti a schopnosti.

5) Zkus se naučit pravidla florbalu. Nekomentuj výkony rozhodčích, i když nebudou správné..

6) Vyzdvihuj pozitivní věci, které se podařili při tréninku nebo zápase. Nikdy nekřič nebo fyzicky nenapadej po chybě své dítě. Snažme, se aby tyto zastaralé věci z mládežnického sportu vymizely. Oceň potleskem dobrý výkon svého dítěte, jeho spoluhráčů ale i protihráčů nebo rozhodčích.

7) Uvědom si význam trenéra při vývoji svého dítěte. Komunikuj s ním a podporuj ho.

Pro trenéry:

1) Děti hrají florbal pro radost – radost z pohybu a ze hry

2) Trenére, starej se více o děti než o vítězství v zápase – trenér si uvědomuje, že smyslem zápasu je vítězství, nedává však tento smysl nad své svěřence. Zápas je pro děti především zpětná vazba z tréninku a získání drahocenných zkušeností.

3) Trenér jde vždy správným příkladem – chová se slušně, emoce projevuje s uvážením.

4) Trenér nešetří chválou, když je zasloužená, protože pozitivní motivace je důležitá.

5) Trenér zná pravidla, techniky a strategie florbalu. Uvědomuje si význam celoživotního vzdělávání.

6) Trenér podporuje hráče, aby pracovali pro tým. NIKDO není víc než tým.

7) Trenér otevřeně komunikuje s rodiči. Vyslechne námitky nebo připomínky, prezentuje své cíle.

8) Vede tréninky, tak aby nebyly jednoduché pro něj ale, aby byly zábavné pro hráče. Hráči musí mít na tréninku možnost zlepšovat své schopnosti a dovednosti.

9) Trenér se snaží pozorně vnímat svůj tým a osobní problémy jednotlivce. Snaží se poradit s problémy. Nikdy fyzicky nebo slovně nenapadá hráče nebo rozhodčí.

10) Trenér pracuje na zdravém sebevědomí svých hráčů.